Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2016

inaska
3653 12ba
Reposted fromleukopenia leukopenia viamalaami malaami
inaska
8690 51df
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamalaami malaami
inaska
7387 3545 500
Reposted fromucisz ucisz viamalazadymiara malazadymiara
inaska
5679 0b1b
Reposted fromglitched glitched viaethiel ethiel

August 06 2016

inaska
2199 08b3
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
9028 a444 500

gokuma:

AMBITION

inaska
inaska
Przejmuj się tym, co myślą inni, a zawsze będziesz ich więźniem.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromlumincescence lumincescence viaucieknijmi ucieknijmi
inaska
Cytaty wielkich ludzi
Reposted frommanson1205 manson1205 viairmelin irmelin
inaska
inaska
Umiem dostrzec, że życie ma swoje wspaniałe momenty. Z pewną dozą obiektywizmu mogę skonstatować, że jest ono na przykład dość piękne. I szczodre. Czysto po akademicku potrafię pojąć, że daje ono wiele. Przykro mi tylko, że osobiście uważam je za zasrane.
— Ingmar Bergman "Twarzą w twarz"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamalaami malaami
inaska
Nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad.
— Papież Franciszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
inaska
5383 382c 500
Brutally honest commercial
Reposted fromkuben kuben viaSmerfMaruda SmerfMaruda
inaska
7916 0be3 500
Reposted frommikan mikan viaSmerfMaruda SmerfMaruda
inaska
6449 689f 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

August 03 2016

inaska
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafreeway freeway
inaska
3044 7bfa
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viafreeway freeway
inaska
inaska
7939 6709
Reposted frommistic mistic viakaowiec kaowiec
inaska
Jeśli postawisz wszystkich swoich eks w kolejce, będziesz mogła dokładnie zaobserwować rozwój swojej choroby psychicznej.
— Rebecca Beltran
Reposted fromlumincescence lumincescence viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl