Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

inaska
3326 b1d2 500
Reposted fromtymka tymka viafreeway freeway
inaska
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagabrynia gabrynia
Sponsored post
feedback2020-admin

July 07 2015

inaska
8653 ccb2 500
inaska
Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.
— Jan Paweł II
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viawhoever whoever

July 05 2015

inaska
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viafotofob fotofob
inaska
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaciarka ciarka

July 02 2015

inaska
inaska
4686 86b1 500
.Sudety. !
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaSzczurek Szczurek
inaska

Christian Marclay - Body Mixfun with album covers
inaska
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSmerfMaruda SmerfMaruda
inaska
inaska
0303 c674 500
Reposted fromolass olass viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
inaska
4713 3781 500
inaska
4354 f6e4
Reposted fromallay allay viafotofob fotofob
inaska
2718 4402
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaksiezycowykot ksiezycowykot
inaska

July 01 2015

inaska
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafotofob fotofob
inaska
Nie wszystko, co się liczy, jest policzalne i nie wszystko, co jest policzalne, naprawdę się liczy.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viadzidzia dzidzia
3931 52fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...