Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

inaska
9584 c262 500
inaska
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viakechness kechness

June 29 2015

inaska
3476 4c0c
Reposted fromadamkrk adamkrk viadzidzia dzidzia
inaska
7615 60e2
Reposted fromgabrynia gabrynia
inaska
8288 6474
Reposted fromamazing96 amazing96 viagabrynia gabrynia
inaska
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamagnes magnes

June 28 2015

inaska
inaska
9006 c430 500
Reposted fromrol rol viagabrynia gabrynia
inaska
4553 0236 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viakechness kechness

June 27 2015

inaska
1674 7c36 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaSmerfMaruda SmerfMaruda
inaska
1681 b4ca
Reposted frombeyooonce beyooonce viaSmerfMaruda SmerfMaruda
inaska
8290 6c4c

June 26 2015

inaska
0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viahomoludens homoludens
inaska
4425 1b7c 500
Reposted from1923 1923 viakechness kechness
inaska
Rozdział czternasty jest zatytułowany: Jaką nadzieję może żywić myślący człowiek co do przyszłości ludzkości, jeśli weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat?

Na przeczytanie rozdziału czternastego nie trzeba zbyt wiele czasu. Składa się on z jednego tylko słowa i kropki. Oto ono:

„Żadnej.”
— Vonnegut, "Kocia kołyska"
inaska
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
inaska

June 25 2015

inaska
#499
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viafotofob fotofob
inaska
inaska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl